Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Algılama ve Araştırma Merkezi