Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Algılama ve Araştırma Merkezi

Deniz Kazaları Sonrası Petrol Yayılımı Tespit Edildi

2018 yılı ağustos ayında İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen bir deniz kazası sonrasında yaşanan petrol döküntüsü ölümcül tehdit oluşturmakla birlikte çevre kirliliğine de yol açan bir afetin Sentinel-1 sentetik açıklıklı radar uydusuna ait deniz kazası tarihi civarındaki farklı tarihlerde elde edilmiş uydu görüntüleri yardımıyla meydana gelen petrol sızıntısının yayılımı ve dağılımı başarıyla belirlenmiştir. Söz konusu bu yöntem benzer kazalarda da verinin toplanması, değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve görüntülenmesi için etkin bir yöntem olarak önerilmektedir.