Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Algılama ve Araştırma Merkezi

Projeler

Proje No Proje Adı Başlangıç - Bitiş Tarihi Proje Sorumlusu

BAP

2016-1197

06 Şubat 2017 Ayvacık-Çanakkale Depremleri Sonrası GPS/GNSS ile PostSismik Kabuk Hareketlerinin İzlenmesi  05.04.2017 -

Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU

2206

TÜBITAK

1919B011502502

Güncel Heyelanların Jeodezik Tekniklerle Modellenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Örneği 15.03.2016 -15.09.2016

Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU

2206

 BAP

2016-1018

Farklı GPS/GNSS Parametrelerinin Heyelan İzlemede Konumlamaya Etkisi 15.04.2017 -

Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU

2206

BAP

2015-502

İnsansız Hava Aracı Destekli Görüntü İşleme Teknikleri İle Farklı Kaya Türleri Ve Alterasyon Özelliklerinin Haritalanması: Karadağ Ezine Çevresi Örneği 15.01.2016 -15.09.2016

Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU

2206

ESA

MTH3009

Interferometric SAR Monitoring of Landslides on Biga Peninsula (Canakkale, NW Turkey) using TerraSAR-X data 15.03.2016 -15.10.2016

Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU

2206

TÜBİTAK

112Y336

Geomatik Yöntemlerle Heyelanların İzlenmesi ve Tematik Haritaların Oluşturulması: Biga Yarımadası (Çanakkale) Örneği 15.04.2013 -15.04.2016

Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU

2206

GMKA

TR22/13/DFD/0011

Çanakkale İline Ait Turistik Merkez Ve Ören Yerlerinin Dezavantajlı Gruplar İçin Uygunluğunun Tespit Fizibilitesi, Harita Modelinin Çıkartılması Ve Web Otomasyonu 01.04.2014 -01.07.2014

Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU

2206

BAP

2008/68

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi  Bilgi Sisteminin Oluşturulması

01.04.2008- 01.10.2009

Yrd. Doç. Dr. Öznur KARACA

2163

BAP

2007/45

Eskişehir Fayı'nın Kinematiği, Depremselliği ve Uzaktan Algılama yöntemiyle İncelenmesi

02.04.2007- 02.04.2009

Prof. Dr. Süha ÖZDEN

2137

BAP

2008/66

Uluabat  Fayının Kinematiği, Depremselliğ ve Uzaktan Algılama Yöntemiyle İncelenmesi

01.04.2008 - 01.10.2009

Prof. Dr. Süha ÖZDEN

2137

BAP

2008/67

Manyas-Danişment Fayının Kinematiği, Depremselliğ ve Uzaktan Algılama Yöntemiyle İncelenmesi

01.04.2008 - 01.10.2009

Prof. Dr. S. Zeki TUTKUN

2125

BAP

2009/60

Konut Alanlarında Jeolojik Altyapı ve Çevresel Sürdürülebilirlik : Çanakkale Kenti Örneği

2009-2011

Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL

2177