Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Algılama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

Müdür: Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU

Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU