Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uzaktan Algılama ve Araştırma Merkezi

Faaliyet Raporları

ÇOMÜ UZAL 2020 yılı faaliyet raporu için tıklayınız

ÇOMÜ UZAL 2019 yılı faaliyet raporu için tıklayınız